Engelska & malayalam

 

Det inhemska språket i Kerala är malayalam. Det är ett dravidiskt språk med eget alfabet. De svenska barnen  får lära sig några fraser på malayalam.

Engelska är det stora kommunikationsspråket i Indien och många indier talar mycket god engelska. Tidningar och samhällsinformation finns alltid både på malayalam och på engelska. Utbildningsnivån är hög i Kerala, i stort sett alla kan läsa både malayalam och engelska.

Vistelsen här ger svenska skolbarn ett bra tillfälle att utveckla sin engelska. På lördagarna tränar vi engelska och leker tillsammans med indiska barn som vi bjuder in. Även i temaundervisningen gör vi ibland olika studiebesök där barnen ges möjlighet att kommunicera på engelska. Och kanske lite på malayalam!

Självklart lär sig barnen en hel del engelska på fritiden också, eftersom kommunikationen, både med indier och andra turister, sker på engelska.

 

Här spelar skolbarnen Memory-spel tillsammans med indiska barn

Här spelar skolbarnen Memory-spel tillsammans med indiska barn