Kerstin Lindbom och Niklas Pehrson ansvarar för och driver Svenska Skolan Indien. Vi har båda rest och vistats mycket i Indien, i synnerhet södra Indien. Vi har arbetat en del med indiska byskolor och bland annat upprättat skolbibliotek i olika skolor. Vi har även förmedlat kontakter mellan indiska och svenska barn. I våra kontakter med olika skolor vill vi framhålla likheterna framför olikheterna mellan barn i olika länder. 

Invigning av ett skolbibliotek i byskola  Tamil Nadu. 

Invigning av ett skolbibliotek i byskola  Tamil Nadu. 

Kerstin är lärare med 35 års erfarenhet i yrket. Hon ansvarar för den pedagogiska verksamheten och rekrytering av pedagogisk personal. 

Niklas är platsansvarig och ansvarar för lokaler, indisk personal, transporter mm. Han har ett stort kontaktnät i Varkala och kan ordna det mesta. Han är lärarassistent, vaktis och allt-i-allo.

Sedan januari 2010 har vi drivit den Svenska Skolan i Kerala. 

Kontakta oss gärna via kontaktformuläret, eller direkt till adressen info@svenskaskolanindien.se