skratt.JPG

Nu finns möjlighet även för familjer med barn i skolåldern att stanna en längre tid i Indien. Svenska Skolan Indien erbjuder kvalificerad undervisning för svensktalande barn. Skolan tar emot elever mellan skolår 0 - 5. Studieperioden är minst 4 veckor.  Skolan följer svensk läroplan.

 

 

 

3.jpg

Pedogogisk kvalitet

Små undervisningsgrupper, med högst 10 elever i varje grupp, möjliggör en individuellt anpassad undervisning med hög kvalitet. Vi har duktiga och behöriga lärare med lång erfarenhet. En individuell studieplan upprättas för varje elev utifrån direktiv från läraren hemma i Sverige. Vi ger även barnen  inblick i Indiens (Keralas) kultur, språk, religion, natur och djurliv.  Skolans målsättning är att eleverna både ska få rika upplevelser från skoltiden i Indien och att de smidigt ska komma tillbaka till sin klass i Sverige.

Individuell undervisning

Vi arbetar åldersblandat och med elever som arbetar med olika arbetsområden. Därför är det självklart att individualisera undervisningen. Vi gör en studieplan för varje elev utifrån den planering eleven har med sig från sin hemskola. Vi har inte alltid möjlighet att bereda plats för barn med särskilda behov.

P1020715.JPG

Övningsämnen

Vi har inte möjlighet att anställa särskilda lärare i övningsämnena. Vi erbjuder lek och rörelse, bild, musik samt hantverk. Ibland har vi barn-yoga eller barn-qigong.

 

 

Gemensamma aktiviteter

Något av det allra viktigaste barn utvecklar tillsammans med andra barn och vuxna i skolan är social kompetens. Skolan lägger stor vikt vid gruppgemenskap. Även om varje elev följer sin egen planering, har vi dagligen gemensamma samlingar och aktiviteter. Eleverna arbetar också gemensamt med temastudier om Indien.

 

 

 

21.jpg