Temaundervisning

I skolan arbetar vi kontinuerligt med temat ”Indien”. Temaundervisningen ska ge eleverna en inblick i Indiens kultur och samhälle. Syftet är att öka elevernas medvetenhet om likheter och olikheter mellan Sverige och Kerala. Målsättningen är att stärka elevernas kulturella identitet och ge ökad förståelse för människor med olika bakgrund.  Internationaliseringen av det svenska samhället ställer krav på interkulturell förståelse.  I temaundervisningen ingår olika studiebesök.

P1020751.JPG

För att eleverna ska få kontakt med indiska barn, strävar vi efter att regelbundet göra besök på en vanlig indisk skola. Vår skolvecka är schemalagd tis-lör, för att ha möjlighet att bjuda in indiska barn på lördagen.


IMG_0081.JPG

Religion

Religionen integreras i de flesta indiers vardagsliv och även i samhällslivet (trots att Indien är en sekulariserad stat). Vi kommer därför att arbeta med religion i temaundervisningen. Eleverna får lära sig lite om olika trosuppfattningar och åskådningar. De ges möjlighet attreflektera över olika ritualer i tempel och religiösa festivaler. Målsättningen är att skapa en större medvetenhet om att det finns olika åskådningar och förhållningssätt till tro och vad det kan betyda för människor.

 

P1020867.JPG

Klimat, djur & natur

Vi lär oss mer om några spännande växter och djur. Hur ser ris ut när det växer? Är det peppar som slingrar i trädet? I Indien finns många klimattyper, vi jämför svenskt och indiskt klimat och årstider. Varför är det så fuktigt och varmt? Och vad är egentligen monsun?

Hantverk

Skickliga hantverkare av alla de slag finns det gott om i Indien. Vår ambition är att låta barnen prova på några olika typer av traditionellt lokalt hantverk, t.ex. att flätapalmblad. Ibland bjuder vi in hantverkare, som kan visa och handleda.